admin  
22 w ·Translate

İşçi yönünden belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı neden olmaksızın yenilenmesi halinde sözleşme baştan itibaren belirsiz sayılır.

(Yargıtay 9.hd. 11.03.2020 gün, 2016/16212 E, 2020/4115 K.)

#yargitay #yargitaykararlari #işsözleşmesi