admin  
22 w ·Translate

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu’nun 08.03.2019 tarihli 2017/10 esas 2019/1 karar sayılı kararı ile belirli süreli olarak yapılan ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan “ süresinden önce haksız feshe bağlı cezai şart hükmünün geçerli olduğuna” karar verilmiştir. İçtihadı Birleştirme Kararları tüm kurumlar ve kişiler yönünden bağlayıcıdır.

(Yargıtay 22.HD. 07.07.2020 gün, 2017/ 37409 E, 2020/8988 K.)