Tekrar İşe Alınan Çalışanın Deneme Süresi

İşveren, daha önce o işyerinde çalışan işçisini tekrar eski işine yani aynı pozisyona aldığı takdirde tekrar deneme süresi işletemez. Sözleşmelere deneme süresi konulmasında amaç, tarafların deneme süresinde birbirlerini tanıması ve işe uyumun tespit edilmesidir. Kanun koyucu deneme süresini, hem işçinin hem de işverenin çıkarı için öngörmüştür. Bu hakkın kötüye kullanılması kabul edilemez.

Ancak işçinin görev aldığı pozisyonda teknolojik açıdan değişiklikler yapılmış olması yahut işçinin aynı işyerinde farklı bir görev için işe alınması gibi ikinci kez deneme süresi işletilmesini haklı kılacak sebeplerin varlığı halinde, sözleşmeye tekrar deneme süresi konulması mümkündür.
 
Üst Alt