Mobinge Bağlı Olarak Haklı Nedenle Fesih

Yargıtay 2016 yılında vermiş olduğu bir kararda Mobbinge uğrayan işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshinde ihbar tazminatı talep hakkının da doğduğuna hükmetmiştir.

Kararda; işçinin iradesinin feshe yönlendirildiğinin sabit olduğundan söz edilmiştir.
 
Üst Alt