Kıdem Tazminatı Hesabında Baz Alınacak Ücret

Daire
9. Hukuk Dairesi
Esas Numarası
2010/26391
Karar Numarası
2010/23205
Karar Tarihi
13 Tem 2010
İş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır.
 
Üst Alt