İkale Teklifinin Davacı İşçiden Gelmesinin Önemi

Daire
30. Hukuk Dairesi
Esas Numarası
2020/2584
Karar Numarası
2021/976
Karar Tarihi
7 Nis 2021
"Somut Uyuşmazlıkta ; Net .....TL kıdem tazminatı, Net .......TL İhbar tazminatı, Net ......kullanılmamış 20 günlük yıllık izin ücreti ve ikale bedeli olarak 2 aylık ücret tutarı Net......TL karşılığı olmak üzere toplam Net ...... TL ödeme hususunda anlaşılmış ise de ikale teklifinin davacı işçiden geldiğinin ispatlanamaması karşısında ikale teklifin davalı işverenden geldiği ancak işe başlatmama tazminatının alt sınırı olan 4 aylık ücret tutarında ilave bir ek ödemenin yapılmadığı bu nedenle ikale sözleşmesinin geçersiz olduğunun kabulü ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerekmiştir."
 
Üst Alt