Çalışanın Adres Bilgisini Hatalı Paylaşması

Daire
9. Hukuk Dairesi
Esas Numarası
2016/276
Karar Numarası
2019/9234
Karar Tarihi
18 Nis 2019
Davalının davacı işçinin bildirdiği adrese işe başlaması için ihtarname gönderdiği ve bu adresin hatalı olduğu anlaşıldığına göre, tebligatın yapılamamasının sorumluluğu davalıya yüklenemeyecektir.

Açıklanan nedenle boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatı talebinin reddi gerekirken, kabulü hatalıdır.
(Yargıtay 9.HD. Esas No. 2016/276 Karar No. 2019/9234 18.04.2019)
 
Üst Alt