Belirli Süreli Sözleşmede Bitiş Mutabakatı

Daire
9. Hukuk Dairesi
Esas Numarası
2010/16791
Karar Numarası
2012/23877
Karar Tarihi
12 Haz 2012
“…Davacı davalı işyerinde özel öğretim kurumlan kanunu uyarınca belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 5. maddesinde “Kurucu veya öğretmen sözleşmeyi yenilememek istediği taktirde sözleşme süresinin bitiminden en geç bir ay önce bu durumu muhataba yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedir. Aksi halde sözleşme kendiliğinden yenilenmiş sayılır” hükmü yer almaktadır.

İş sözleşmesi davalı işveren tarafından bu maddeye uygun olmayan bir şekilde 10.9.2007 tarihinde sona erdirilmiştir. Dosya içindeki davacıya ait SSK hizmet cetveline göre davacı 15.12.2007 tarihinde 1062776 sicil numaralı işyerinde çalışmaya başlamıştır. Taraflar arasındaki belirli süreli iş sözleşmesi kendiliğinden yenilendiğinden davacı yeniden çalışmaya başladığı 15.12.2007 tarihinde kadar geçen süre yönünden ücret alacağına hak kazanmasına karşın mahkemece davacının bakiye süre ücretinin reddi isabetsizdir.”
 
Üst Alt