tazminat

  1. admin

    Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzinde Bir Yıl Kuralı

    10 aydır işyerinde çalışan işçinin işten çıkarılması halinde kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak işe iade davasının kesinleşmesinden sonra 4 aylık hizmet süresi işçinin çalışma süresine ekleneceğinden 14 aylık hizmet süresi nedeniyle işçi hem kıdem tazminatına hem de...
  2. admin

    Sendikal Tazminattan Gelir Vergisi İndirilmesi

    DAVA: Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Adana 1.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 9.7.2002 gün ve 2001/1022-2002/536 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 24.4.2003 gün ve 19830-6896...
Üst Alt