mobing

  1. admin

    Mobinge Bağlı Olarak Haklı Nedenle Fesih

    Yargıtay 2016 yılında vermiş olduğu bir kararda Mobbinge uğrayan işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshinde ihbar tazminatı talep hakkının da doğduğuna hükmetmiştir. Kararda; işçinin iradesinin feshe yönlendirildiğinin sabit olduğundan söz edilmiştir.
Üst Alt