gelir

  1. admin

    Sendikal Tazminattan Gelir Vergisi İndirilmesi

    DAVA: Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Adana 1.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 9.7.2002 gün ve 2001/1022-2002/536 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 24.4.2003 gün ve 19830-6896...
Üst Alt