bozma

  1. admin

    İş Akdinin İkale İle Sona Ermesi

    İş akdinin ikale (bozma) suretiyle sonlanması halinde, yapılacak ödemelerin sigorta primine esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği ve ikale (bozma) tazminatı adı altında yapılan ödemelerin kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususuna şu...
Üst Alt